Hvem er Infoprocess

Infoprocess er et enkeltmandsfirma, ejet og drevet af civilingeniør Erik Kliim-Hansen.

Netværk

Jeg leverer ydelser i samarbejde med partnere, hvis professionalisme og kompetencer jeg kan stå inde for på linje med mine egne.

Baggrund

Hele mit professionelle liv har været med IT – eller EDB, som det hed, da jeg blev uddannet som civilingeniør i 1980.

I de første år arbejdede jeg med udvikling af basissoftware og datakommunikationssoftware. Nogle opgaver som udvikler og projektleder i Danmark – andre opgaver som udstationeret projektleder ved større installationer hos kunder.

I de senere år har omdrejningspunktet for mit arbejde været IT Infrastruktur: At etablere effektiv teknologi og organisation og processer til at udføre de opgaver, som er relevante for virksomheden.

Overbevisning

Det er min overbevisning at

  • En virksom har konstant behov for ændringer for at vedblive med at levere sine ydelser på tidssvarende form til en konkurrencedygtig pris: Derfor har vi løbende behov for projekter
  • Som projektleder og rådgiver skal man bidrage med struktur og indsigt
  • Samtidig skal man vise lydhørhed og ydmyghed over for ekspertisen i den organisation, som har erfaringen og skal leve med projektets resultater
  • Klare mål, rammer og planer medvirker til en tryg og effektiv ændringsproces

 

logo_process