Infoprocess tilbyder uvildig IT-rådgivning med speciale i EU-udbud, IT-infrastruktur og projektledelse.

Der bruges mange penge på IT, både i det private og det offentlige.

Der bruges også mange penge på anskaffelsesprocessen, f.eks. at gennemføre EU-udbud og at udarbejde tilbud.

Omhyggelig planlægning og gennemførelse af disse anskaffelser er nødvendigt for at få optimalt udbytte og minimale gener og frustrationer. Infoproces tilbyder at være rådgiver, sparringspartner og projektleder, således at

  • de relevante personer bliver involveret i processen
  • der afstemmes realistiske forventninger
  • der opstilles og overholdes en realistisk tidsplan
  • der opnås en fornuftig økonomi
  • formelle krav til anskaffelsesprocessen overholdes
  • den resulterende kontrakt kan danne baggrund for en succesfuld implementering
logo_process